همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

اتفاق ها قوی تر از تصمیم های آدمان. اتفاق ها میفتن و با برنامه ریزی آدما کاری ندارن. اتفاق ها میفتن و خودخواهانه و بی رحم، همه چیزو عوض میکنن.
۲۵ اسفند ۹۴ ، ۰۴:۳۰
حمیده کوه افکن
موهای شانه نشده مان میرود زیر روسری، لبهای سفید خشکیده مان رنگی میشود نرم میشود، گونه های یخزده مان گل می اندازد، چشم های خمار خسته پف کرده مان آرایش میشود. ما زنهای غمگین دروغگوترین مردمان جهانیم. کاش نقش زن خوشحال کات شود، بگویند خانم جان گریه کن. موهایت را پریشان رها کن. نعره بزن ناله کن. ولی برای روبرو نشدن با سوالهای آدمها نقش بازی نکن. خانم جان اینقدر تلمبار نشو. خالی شو...
۰۷ اسفند ۹۴ ، ۰۲:۴۴
حمیده کوه افکن