همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

شیرموز کالری زیادی دارد

جمعه, ۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۲۸ ب.ظ

از پسرها متنفرم چون همه‌شان می‌دانند سفیدۀ تخم‌مرغ از زرده‌اش پروتئین بیشتری دارد و شیرموز کالری زیادی دارد و مکمل برای دم کردن بازوها خیلی خوب است. از پسرها متنفرم چون همه‌شان با دیدن یک دختر یاد باشگاه و بازو و دمبل‌های فوق سنگین میفتند و وقتی دخترها ساکت نشسته‌اند و زل زده اند به چمن‌های زیر پایشان آنها دارند از خاطرات باشگاه و کف کردن هم باشگاهی‌ها از وزنه‌های سنگینی که آنها به راحتی بلند می‌کرده‌اند تعریف می‌کنند و دست آخر توقع دارند بعد از این حرف‌ها تبدیل شده باشد که قهرمان زندگی آن دختر. شده باشند پهلوانی و دخترِ آسیب‌پذیر بی‌پناهی بهشان تکیه کند. از پسرها متنفرم چون بخش زیادی از مردانگی‌شان در این است که راه را اشتباه بروند، تو انگشتت را بگیری سمت درست و بگویی این طرف ولی آنها بگویند نع! و تو باید بگویی چشم و دنبالشان راه بیفتی. بعد از 45 دقیقه قدم زدن زیر آفتاب ظهر تابستان نگاهشان کنی و از اینکه بالآخره تو را رسانده‌اند، هرچند از مسیر اشتباهی و با چهرۀ سوخته و لباس‌های خیس و بوی گند عرق ولی تو را رسانده‌اند ممنون باشی. از پسرها متنفرم به‌خاطر همۀ غرور دروغی الکیِ بوداری که معلوم نیست از چند سالگی بهشان تزریق شده، با قربونت برم فدات بشم های مادرشان! از پسرهایی که باید در 30 سالگی بهشان فهماند چقدر کودک‌اند و باید از ابتدا اصول زندگی و مرد بودن را بهشان یاد داد، از پسرهایی که باید از یک دختر نازپروردۀ 20 ساله اصول مرد بودنشان را یاد بگیرند متنفرم...

۹۴/۰۶/۰۶
حمیده کوه افکن