همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

زندگی میگذرد...

پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ب.ظ
زندگی آنقدر مغرور میگذرد که بالاخره شبی در تاریکی اتاق سرت را از روی بالشت بلند خواهی کرد و با بغض واژه هایی را صدا خواهی زد. واژه هایی را که معنا و فلسفه شان را روزی در جوانی مسخره کرده بودی، نفی کرده بودی، با آنها مبارزه کرده بودی و خواسته بودی حذفشان کنی...
تقدیر... حرف مردم... توجیه... نخواستن... نتوانستن...
۹۴/۰۷/۱۶
حمیده کوه افکن