همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

پاییز طلایی

پنجشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵ ق.ظ

میدانم. این روزها نشسته‌ای گوشۀ اتاق و پاییز طلایی 1و2 گوش می‌کنی، هی به ساعت نگاه می‌کنی و هی بلند می‌گویی "اااااه چرا شب نمی‌شه" و هی منتظری خواب برسد و تو را با خودش ببرد. این روزها را دلت می‌خواهد فقط خواب باشی. 4 عصر بیدار می‌شوی و تا ساعت 12 که همه بخوابند عذاب می‌کشی. برای وانمود کردن به معمولی بودن باید خیلی انرژی صرف کرد. برای لبخند زدن، برای گفتگو کردن، برای نگاه‌های مثل همیشه، راه رفتن‌های مثل همیشه. می‌دانم این روزها لواشک خوردن را از سر گرفته‌ای. شکلات خریدن را. ناخن‌هایت را از ته گرفته‌ای. کتاب‌هایت را دورت چیده‌ای و با عروسک بچگی‌هایت حرف می‌زنی. می‌دانم پاهایت هی یخ می‌کنند و لب‌هایت خشک می‌شوند. مهمانی‌ها را حاضر نمی‌شوی، تلفن‌ها را جواب نمی‌دهی، از آدم‌هایی که نیاز به گوش شنوا دارند فرار می‌کنی و مثل قبل دلت نمی‌خواهد آرامش کسی باشی. دلت می‌خواهد آرامش داشته باشی. می‌دانم این روزها آرام نیستی. دلت می‌خواهد فقط کمی فراموشی نصیب هر دوی شما می‌شد، فقط کمی فداکاری، فقط کمی صبر، کمی عشق حقیقی. حسرت نداشته‌ها را می خوری این روزها. از آینه فراری شده‌ای و فقط داری به اخلاق بد و رفتار بدت فکر می‌کنی و به خودت لعنت می‌فرستی، به خودت نگاه نمی‌کنی، که بیشتر از زشتی سیرت زشتی صورت هم عذابت ندهد. می‌دانم نقاهت سختی را سپری می‌کنی. انتخاب کرده‌ای که محروم باشی و هنوز مطمئن نیستی انتخابت صد درصد درست باشد. این روزها منتظر معجزه نشسته‌ای. منتظر آرامش که در را باز کند و بیاید تمام اتاق را پر کند و همه‌چیز تمام شود

۹۴/۰۸/۲۱
حمیده کوه افکن