همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

حاج خانوم

جمعه, ۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۶ ق.ظ
تو قبل از اینکه بری حج حاجی شدی. قبل از اینکه اعتراف کنی عاشق شدی. تو قبل از پذیرفتن مرگ بهشتی شدی. فقط آقا، حاج آقا، سرتو بگیر بالا، تماشا کن، چشم های دختر غریبه ای سرخ شده، لبخندهاش گم شده، دلش از تنگ مشتش تنگ تر شده... حاجی! نمیخوای قهوه ای تیره موهاشو قبل سپیدی کامل تماشا کنی...؟
۹۴/۰۹/۰۶
حمیده کوه افکن