همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

عرضه

سه شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۸ ب.ظ
اگر هنوز در سرت هست پس ارزشمند است؛ بخاطرش خطر کن.
پائولو کوئیلو
۹۴/۰۹/۱۰
حمیده کوه افکن