همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

ایران

سه شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۰۲ ق.ظ
فکر میکنی پنجاه سال دیگه راجع به این سالهای ایران چی میگن؟ میگن روزگاری که در آن همه بازی می خوردند. سالهایی که همه به هم خیانت می کردند...
۹۴/۱۰/۲۲
حمیده کوه افکن