همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

تهران

پنجشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ق.ظ
در تهران کثیف، نه زمستان برف داشت نه بهار سبز بود نه پاییز بارانی. در تهران کثیف همیشه تابستان لعنتی بود با آدمهای کثیف.
۹۴/۱۱/۱۵
حمیده کوه افکن