همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

سرباز...

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۴:۵۹ ق.ظ
اصل ماجرا مرگ بود. درجریان مرگ خیلی از آدما که قبل مردنشون مهم بودن یا وقتی مردن مهم شدن مسئله اصلی که ناراحتی از دست دادنشون بود کنار رفت و عصبانیت هاا اومد وسط. عصبانیت از ناتوانی و بی وجدانی پزشک های ایران، از جاده و ماشین های فرسوده، از اجبار سربازی، از بی مهری به هنرمندها، از سانسور، از پارازیت، از حجاب اجباری، از فقر، از کیفیت نوناشون... اینا که به مرگ آدما هم احترام نمیذارن، فحاشی میکنن؛ اینا به اندازه ما تحت فشار جهان سومن، ولی کمتر از ما فهم و شعور دارن.
۹۵/۰۴/۰۵
حمیده کوه افکن