همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

دوستت داشته

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸ ق.ظ
حس خوبیه که یه روز بفهمی یه نفر مدتها دوستت داشته و بهت نمیگفته. بعد روزها و روزها دلت گرم مرور هفته ها و ماه هایی میشه که تو بی خبر بودی و یه نفر از دور عاشقت بوده. بعد تک تک نگاه ها و لبخندها و کلمه هاش یادت میاد و به اتفاق های ساده معمولی، عشق نسبت میدی؛ میشه یه عشق بازی حسابی؛ قند تو دلت آب میشه...
۹۵/۰۴/۳۱
حمیده کوه افکن