همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

حسرت نبایدها

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲ ب.ظ
به گذشته ام که فکر میکنم حسرت کارهایی را میخورم که کردم (جای نکرده ها) و چیزهایی که بخشیدم (جای خساست ها) و خوش بین بودن ها. ته همه ی این اشتباه ها میرسم به عزت نفسی که هیچوقت نداشتم. که اگر داشتم به اینهمه آدم اشتباهی اعتماد نمیکردم، محبت نمیکردم...
۹۵/۰۵/۲۰
حمیده کوه افکن