همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

لیاقت

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۱۵ ق.ظ
یکی میگفت من نمیخوام برسم چون اگه برسم باید پیاده شم. راست هم میگفت. همه که آدم رسیدن نیستند. رسیدن و نگه داشتن و ادامه دادن در مسیر جدید که کار هرکسی نیست. در صلاحیت هرکسی نیست.
۹۵/۰۵/۲۴
حمیده کوه افکن