همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

تجمع

چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵ ق.ظ
مثلا حرف میزد، میشنیدم اما گوش نمیکردم. مثلا حرف میزدم اما جمله بندی هایم مثل همیشه نبود، درست نبود، کوتاه ترین ها و بی تفاوت ترین اظهار نظرها بود. مثلا فکر میکردم اما طولانی تر. به نتیجه میرسیدم اما دیرتر. مثلا عجول شده بودم و بی فکر کارهایی میکردم و حرف هایی میزدم که بعدش پشیمان میشدم. بعد بخاطر اینهمه پشیمانی از خودم متنفر میشدم.
وقتی حجم زیادی غم روی دلم بود اینجوری میشدم...
۹۵/۰۷/۲۸
حمیده کوه افکن