همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

قصه گو

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶ ب.ظ
دارم فکر میکنم این روزها هم تمام میشود، من میمانم و کلی قصه از آدمهای عجیبی که توی بیست و پنج سالگی مرا دوست داشتند و من نداشتم، یا آدمهایی که من دوستشان داشتم و آنها...
۹۵/۰۸/۱۹
حمیده کوه افکن