همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

اعتماد به نفسش تو دیوار بود

سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۱۳ ب.ظ
از آدمایی که اعتماد به نفس ندارن ولی تظاهر میکنن که دارن خوشم میاد. نداشتن اعتماد به نفس باعث میشه آدم متواضعی باشی. خودتو از اون چه که هستی هم کمتر معرفی میکنی. بعد که آدم میشناستت و میفهمه اونقدرها هم کوچیک که میگفتی نیستی حظ میکنه. و تظاهر به داشتن اعتماد به نفس ازت یه شخصیت مقتدر میسازه نه یه خودتخریبگر خود کم بین که دائم در حال تحقیر خودشه و حال آدمو به هم میزنه. او چنین بود. دوستش داشتم...
۹۵/۱۲/۱۰
حمیده کوه افکن