همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

راستیتش

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۰۴ ق.ظ
- اون هیچوقت دروغ نمیگه.
- از کجا میدونی؟
- چون هیچوقت از اینکه خودش باشه نترسیده. حتی وقتایی که کج گفته و کج رفته. حتی.
۹۶/۰۳/۲۴
حمیده کوه افکن