همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

گردالی های زندگیتو خط بکش

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱ ب.ظ
آدم باس دایره زندگیشو بکشه. آدمای نزدیک، آدمای دور رو مشخص کنه. تکلیف وقت های خانواده و روزای کار و ساعت های مال رفیق های ارزشمند رو معلوم کنه. آدمای مهم بیست و چهار ساعتی و آدمای کوچیک و چند روز یکباری رو هم بفهمه. بعد دیگه نه گفتن به آدمای بیرون از دایره اش براش سخت نمیشه. وقت نگذاشتن برای آدمای کم ارزش براش راحت میشه. و قدر آدمای مهم زندگیشو بهتر میدونه.
- اگه کسیو دارید که خیلی براتون مهمه بهش نزدیک تر شید. شاید یکی از همین شبها تصمیم گرفت در قلبشو رو شما ببنده...
۹۶/۰۴/۱۴
حمیده کوه افکن