همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

خط فقر عزت نفسمون

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۶:۵۹ ب.ظ
گاهى احتیاج دارم، شدیدا و مثل یه بیچاره، که کسى باشه قضاوت کنه برام. بهم بگه من بودم که اشتباه کردم یا طرف مقابلم؟ من حرف بدى زدم یا او بد برداشت کرد؟ من کار بدى کردم یا او بهونه گرفت؟ من رفتارام آزاردهندس یا از بختِ بد، آدماى خودخواه و کج برداشت زیاد به تورم میخورن؟
(از سرى مشکلات آدمایى با اعتماد به نفس هاى زیر خط فقر)
۹۶/۱۱/۲۲
حمیده کوه افکن