همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

مرگت رسید

پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹ ق.ظ
به مامانم میگم مادر چرا من اینقدر بدشانسم؟ هرجا کار پیدا کردم بی پارتی با جون کندن، پول که توش نبود، همون دو قرونم خوردن ندادن بهم! میگه نه مادر بدشانس چیه خوب نرفتی سراغ کار ایشالا کار خوب برای توام هست. خودش خوب میدونه چی میگم، خوب میدونه چی سر غرور و جوونی و امیدهام اومده، اما مادره، نمیخواد دل بده به ناامیدی ها و افسردگی های بچش. نمیخواد گند و کثافتِ مملکتمونو با واقع بینیاش تف کنه تو صورت بچش. میخواد امید باشه با همهء خستگیاش...
۹۶/۱۱/۲۶
حمیده کوه افکن