همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

قانون اول، دوم و سوم

جمعه, ۴ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۹ ق.ظ
میخوای بگی من عجیبم؟ که تو اینجوری نیستی؟ هیچکس نیست؟ فقط منم که به عمل آدما عکس العمل نشون میدم و عین احمقا و آویزون ها رفتار نمیکنم؟ که با کسی دوست بامعرفت میشم که اون معرفت نشونم میده، که عاشق کسی میشم که عشق بهم میده، که کسیو که قیدمو میزنه فراموش میکنم، که کسیو که اذیتم میکنه... نه... اذیتش نمیکنم... فقط عین بچه ها فرار میکنم...
۹۶/۱۲/۰۴
حمیده کوه افکن