همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

تر را فیک

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۰۹ ق.ظ
تو هر ترافیکی اعم از آهنی و آدمی، دلم می خواد وایسم کنار ببینم اونی که دنبال راه فراره کجا می ره؟ لایی کشیدن و جلوی دیگران پیچیدن و هل دادن و تنه زدن و چسبیدن و... باعث می شه چقدر زمان براشون سیو شه؟ چند دقیقه زودتر می رسن؟ به کجا می رسن؟
۹۸/۰۸/۲۰
حمیده کوه افکن