همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

آرایش

جمعه, ۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۴۴ ق.ظ
موهای شانه نشده مان میرود زیر روسری، لبهای سفید خشکیده مان رنگی میشود نرم میشود، گونه های یخزده مان گل می اندازد، چشم های خمار خسته پف کرده مان آرایش میشود. ما زنهای غمگین دروغگوترین مردمان جهانیم. کاش نقش زن خوشحال کات شود، بگویند خانم جان گریه کن. موهایت را پریشان رها کن. نعره بزن ناله کن. ولی برای روبرو نشدن با سوالهای آدمها نقش بازی نکن. خانم جان اینقدر تلمبار نشو. خالی شو...
۹۴/۱۲/۰۷
حمیده کوه افکن