همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

خوش شانس باشید

پنجشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۳۰ ق.ظ
خدا بهتون آدمایی بده به عنوان دوست، به عنوان معشوق، به عنوان خانواده، که روزی و حتی دقیقه ای شما رو از انتخابتون پشیمون نکنن. شما رو نسبت به خوب بودنشون بدبین نکنن. الهی که هیچوقت مجبور به سرزنش خودتون برای چنین اعتماد و عشقی به هیچکس نشید. الهی که هیچکس شما رو از "انسانیت" ناامید نکنه....
۹۶/۱۲/۱۷
حمیده کوه افکن