همیشه تنها

همیشه تنها

پیامک
متمایلات
کلیک‌خور
پیوندها

چوب حماقت

سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۲ ق.ظ
آدمهای خام همیشه میخواهند در مشاجره ها پیروز شوند، حتی به قیمت از دست دادن رابطه. اما انسانهای عاقل درک میکنند که گاهی بهتر است در مشاجره ای ببازند، تا در رابطه ای ارزشمند "پیروز" باشند.
۹۴/۰۹/۰۳
حمیده کوه افکن